doc. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava,
Fakulta elektrotechniky a informatiky,
Katedra elektroenergetiky
17. listopadu 15
708 33, Ostrava-Poruba
místnost CPIT E208
telefon: +420 59 732 9308
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

HomeEMTP-ATPPokročilýNelineární prvky

Nelineární prvky

Vlastnosti nelineárního prvku elektrického obvodu se projevují na jeho voltampérové charakteristice.

Charakteristiky je možno dělit na několik základních typů:

a) inerciální a bezinerciální

Příkladem těchto prvků mohou být termistory, jejichž odpor je závislý na teplotě a v důsledku tepelné setrvačnosti musíme potom rozlišovat statickou a dynamickou charakteristiku nelineárního obvodu. U bezinerciálních jsou statické a dynamické charakteristiky shodné. Jejich rozlišení závisí na rychlosti změn proudu resp. kmitočtu k tepelným časovým konstantám. Pokud tyto tměny budou pomalé, není třeba uvažovat časové konstanty tepelných dějů, lze daný prvek považovat za bezinerciální.

b) souměrné a nesouměrné

U obvodů se souměrnou VA charakteristikou nezávisí jeho impedance na směru průchodu proudu. To platí pro některé polovodičové součástky (diak, triak), podobné vlastnosti třeba elektrický oblouk. Nesouměrné VA charakteristiky mají prvky, které vykazují nelineární závislost odporu na polaritě napětí. V současné době mají největší význam součástky vyrobené na bázi polovodičových materiálů. Nejjednodušší součástkou je dioda.

c) jednoznačné a nejednoznačné

Vyznačují se tím, že pro jednu hodnotu nezávisle proměnné existuje více než jedna hodnota závisle proměnné. Tento jev je dán buď výskytem oblasti, kde dochází k poklesu napětí při zvyšování proudu, anebo výskytem  hystereze u cívky se železným jádrem.

Elektrické obvody, které obsahují prvky s výše uvedenými vlastnostmi se nazývají nelineární. Matematicky lze popsat nelineární obvod nelineárními rovnicemi, které obsahují mocniny a součiny proměnných i jejich derivací, vzájemné součiny proměnných a proměnné v argumentu transcendentních funkcí. Pro tyto obvody nelze použít princip superpozice.

Program ATP umožňuje modelovat dané prvky také ze znalosti jejich voltampérových charakteristik, které se nadefinují daným počtem bodů této charakteristiky. S výhodou toho lze použít při modelování nelineární zátěže, modelu spínacího oblouku apod.

Celý text v dokumentu pdf.

Soubory ke stažení

Obsah

  1. Nastavení parametrů modelů
  2. Model spínacího oblouku
Joomla templates by Joomlashine