doc. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava,
Fakulta elektrotechniky a informatiky,
Katedra elektroenergetiky
17. listopadu 15
708 33, Ostrava-Poruba
místnost CPIT E208
telefon: +420 59 732 9308
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

HomeModel sítě

Úvod

V rámci projektu byl vytvořen model části elektrizační soustavy pro testování číslicových ochran s využitím zařízení, kterým laboratoř ochran disponuje. Výchozí konfigurace modelu je sestavena z motor-generátoru (stejnosměrný motor pohání synchronní generátor), který spolu s asynchronním generátorem malé větrné elektrárny tvoří část zdroje elektrické energie soustavy. Jak synchronní generátor 12,5 kVA, tak i asynchronní generátor 1,1 kW pracuje do společné přípojnice v blokovém spojení s výkonovým transformátorem 15 kVA, energie z asynchronního generátoru je přenášena do společné přípojnice prostřednictvím fyzikálního modelu venkovního vedení o délce 3 km. Jak již bylo zmíněno, jedná se o výchozí konfiguraci zapojení části elektrizační soustavy, konfiguraci je možno měnit v závislosti na požadované simulaci provozního popř. poruchového stavu testovaného zařízení, v závislosti na typu testované číslicové ochrany daného zařízení, popř. modelu elektrizační soustavy jako celku. Pro měření parametrů soustavy je vytvořen odpovídající měřící systém pomocí měřící karty DL203E v prostředí LabView, potřebné průběhy je možno snímat také s využitím osciloskopu Yokogawa a LeCroy, lze tedy snímat současně maximálně 18 veličin s maximálním vzorkováním 100 kS/s, což se pro měření přechodných dějů poruchových stavů ověřilo jako dostatečné.
Dále byl vytvořeny a měřením verifikovány modely jednotlivých komponentů části elektrizační soustavy a odpovídající matematický model části elektrizační soustavy v programu EMTP-ATP, konkrétně v prostředí ATPDraw.
S využitím uvedených dvou typů modelu části elektrizační soustavy je možno měřením, popř. simulací určit napěťové a proudové poměry v části elektrizační soustavy pro různé provozní a poruchové stavy, ať už pro model elektrizační soustavy jako celek, nebo pro jednotlivé komponenty sítě, a tím demonstrovat jejich činnost.
Součástí projektu je vytvoření dokumentace jako podkladu pro sylabus předmětů Ochrany a automatiky v provozu, Elektrárny, Diagnostika elektrických zařízení a Zařízení elektráren, které jsou na Katedře elektroenergetiky vyučovány. Jak již bylo zmíněno v kapitole „Postup a způsob řešení", dokument projektu je rozdělen na 8 základních kapitol, a to na kapitolu „1 Funkce číslicových ochran", „2 Přístrojové transformátory", „3 Chránění generátorů", „4 Chránění generátorů elektráren malých výkonů", „5 Chránění asynchronních a synchronních motorů", „6 Chránění výkonových transformátorů", „7 Chránění kabelového vedení" a na závěrečnou kapitolu, která je shrnutím poznatků z jednotlivých kapitol „8 Část elektrizační soustavy". Obsah kapitol je volen tak, aby uživatel měl veškerá potřebná data k dispozici. Část kapitoly je vždy věnována teoretickému rozboru chránění daného typu zařízení, v rámci zbývající části je řešena problematika měření provozních a poruchových stavů daného zařízení, popř. testování číslicové ochrany určené pro chránění daného zařízení. Na závěr kapitoly je uveden výchozí matematický model testovaného zařízení v prostředí preprocesoru ATPDraw. Vytvoření matematických modelů jednotlivých stupňů číslicových ochran nebylo po dohodě se zástupci firmy ABB realizováno, vývojové schéma logiky stupňů číslicových ochran je téměř totožné, naopak velký důraz byl kladen na princip, nastavení a použití číslicových ochran pro chránění daného zařízení a kontrola jejich činnosti při poruchových a provozních stavech daného zařízení.

Soubory ke stažení:

  • Priloha_1.pdf (pro stažení kontaktujte admina)
  • Priloha_2.pdf (pro stažení kontaktujte admina)
Joomla templates by Joomlashine