doc. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava,
Fakulta elektrotechniky a informatiky,
Katedra elektroenergetiky
17. listopadu 15
708 33, Ostrava-Poruba
místnost CPIT E208
telefon: +420 59 732 9308
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

HomeModel sítěChránění kabelového vedení

Chránění kabelového vedení

Hlavní zásady pro volbu chránění:
a) jádro jištěného kabelu při nadproudech způsobených přetížením nemá překročit teplotu podle tabulky 43-NA 1ČSN 33 2000-4-43 (1994)
b) jádro jištěného kabelu při nadproudech způsobených zkratem nesmí překročit teplotu podle tabulky 43-NA 1 ČSN 33 2000-4-43 (1994), v nové normě ČSN 33 2000-4-43 (2003) jsou tytéž teploty uvedeny v tabulce 43A, kde jsou uvedeny pod pojmem - počáteční a konečná teplota
c) v prostředích, kde je stanovena nejvyšší dovolená teplota povrchu, povrch jištěného kabelu při nadproudech způsobených přetížením nebo pokud je to výslovně stanoveno v příslušných ČSN i zkratovými proudy, nesmí překročit nejvyšší dovolenou teplotu povrchu
d) při normálním provozu nesmí nastat nežádoucí působení jistících prvků
e) jistící prvky mají odpojit při svém působení, pokud je možné, jen postiženou část vedení
f) každý jistící prvek při svém selhání musí být nahrazen jiným jistícím prvkem (místní a vzdálené zálohování), který poškozenou část bezpečně vypne
g) pro celkový návrh chránění je podstatné zda má chráněné zařízení trvalou obsluhu, jestli jsou signály ochrany zavedeny do řídícího systému, nebo se jedná o rozvodnu bez obsluhy. V prvních dvou případech lze využít funkci signalizace přetížení a tím ochranu vypínat jen tehdy, pokud nedošlo po upozornění signálem o přetížení k odlehčení (ideální se zde jeví závislá proudová charakteristika), zatím co v místě bez obsluhy signalizace nemá žádný význam a zde je nutné vypínat bez upozornění (více se zde využívá nezávislých charakteristik)
h) ochrany pro vedení vn předepsané ČSN 33 3051 (1992) najdeme v tabulce č.10. Výčet uvedených ochran platí v plném rozsahu až na ochranu distanční, která je v průmyslových podnicích používaná velmi zřídka.

Celý text je v pdf dokumentu.

Soubory ke stažení

 • Chraneni_kabelovych_vedeni.pdf (pro stažení kontaktujte admina)

Obsah

 1. Chránění proti proudovým přetížením
 2. Výpočet nastavení nadproudových ochran
 3. Chránění proti zkratovým proudům (při dvou a třípólovém zkratu)
 4. Výpočet nastavení ochran při oteplení při zkratu
 5. Výpočet nastavení ochran pro selektivní vypínání zkratů
 6. Teoretický rozbor výpočtů proudů při zemních poruchách
 7. Chránění proti zkratovým proudům při zemních zkratech
 8. Chránění proti proudům při zemním spojení
 9. Chránění proti proudům při zemním spojení
 10. Výpočet nastavení ochran pro zemní poruchy
Joomla templates by Joomlashine