doc. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava,
Fakulta elektrotechniky a informatiky,
Katedra elektroenergetiky
17. listopadu 15
708 33, Ostrava-Poruba
místnost CPIT E208
telefon: +420 59 732 9308
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

HomeModel sítěPřístrojové transformátory

Přístrojové transformátory

Rozsah elektrických veličin v elektrizačních soustavách je velmi rozsáhlý, proto je nutno přizpůsobovat příslušné proudy a napětí standardním hodnotám, které jsou vhodné pro měřící, jistící a regulační přístroje. Tento požadavek je dán hledisky technickými i ekonomickými. Tyto přístroje se do elektrických obvodů nezapojují přímo, ale nepřímo přes přístrojové transformátory. Podle typu přístroje, který bude v obvodě na transformátor připojen, se pak dělí transformátory na měřící a jistící. Na oba typy máme většinou rozdílné požadavky. Přístrojové transformátory měřící musí být přesné především v oblastech, které jsou v okolí jmenovité hodnoty. Nejsou zde kladeny zvláštní požadavky na rychlost odezvy, tzn. že může nastat i dynamické zkreslení přenášené veličiny v přechodném stavu. Naopak přístrojové transformátory jistící musí zajišťovat dostatečně přesný přenos i na hranicích pracovní oblasti, tj. při velkých nadproudech a minimálních napětích. Stačí zde obvykle menší přesnost než u PT měřících. Dále je vyžadována velká rychlost přenosu, tj. přesná transformace přechodného jevu, který se objevuje v proudu a napětí objektu při poruše. Výjimku tvoří wattové ochrany a ochrany při nesouměrnosti. Jejich požadavky na PT odpovídají požadavkům na měřící transformátory. V praxi se často konstruují bloky až čtyř transformátorů, z nichž např. dvě jádra slouží pro ochrany , jedno pro regulátory, a jedno pro měřící přístroje.

Transformace hodnot proudů a napětí na standardní hodnoty umožňuje navrhovat a vyrábět hospodárně velké série přístrojů měřících, jistících i regulačních. Jmenovité hodnoty sekundárních proudů podle norem jsou 1 A, 5 A, případně 2 A, sekundární napětí pak 100V, 110V, nebo 115V a 120V pro USA, Kanadu a některé další oblasti. Pro zapojení mezi fázi a zem v trojfázové soustavě jsou jmenovitá napětí dělená √3, pro pomocná (zbytková) napětí 100/3, 110/3,115/3,120/3 V. Další důležitou vlastností přístrojových transformátorů je schopnost izolovat obvody vysokého napětí od obvodů nízkého napětí a tím přispět k bezpečnosti obsluhy. Přístroje jsou pak přehledně soustředěny ve velínech mimo rozvodny. Tím se tyto přístroje dostávají také z rušivého dosahu silných elektromagnetických a elektrických polí obvodů elektrizační soustavy a tak vylučují jejich nepříznivé působení na správnou funkci připojených přístrojů a na přesnost měření.

Vhodná konstrukce transformátorů chrání měřící systémy před účinky nadproudů, zkratových proudů nebo přepětí a tím kladně ovlivňuje spolehlivost provozu elektrických sítí.

Celý text v dokumentu pdf.

Soubory ke stažení

  • Pristrojove_transformatory.pdf (pro stažení kontaktujte admina)

Obsah

  1. Přístrojové transformátory napětí
  2. Přístrojové transformátory proudu
Joomla templates by Joomlashine